Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) 

Minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt daarvoor een subsidiebedrag beschikbaar van € 400 miljoen. De Stimuleringsregeling energieprestatie Huursector (STEP) komt voort uit het Energieakkoord. De regeling en de voorwaarden zijn vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Om in aanmerking te komen voor STEP, investeert de verhuurder van een woning in energiebesparende maatregelen. De energiebesparing moet een verbetering opleveren van het energielabel van ten minste drie stappen. Voor een woningcorporatie geldt daarbij dat de woning minimaal energielabel B bereikt, voor andere verhuurders geldt dat de woning na renovatie minimaal energielabel C heeft. De genoemde energielabels na renovatie sluiten aan bij het Convenant Energiebesparing huursector.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Vanaf 1 juli staat op de webpagina STEP ook de link naar het eLoket voor het aanvragen van subsidie.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie Huursector uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Meer informatie is beschikbaar op www.rvo.nl/step

 

Bron: www.rvo.nl