Meer geld voor succesvolle provinciale regeling woningverduurzaming  

Met de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders hun woning verduurzamen en toekomstbestendig maken. Ook kan de regeling gebruikt worden voor het verwijderen van asbest. Omdat er van de Limburgse regeling veel gebruik gemaakt wordt, komt er nu zo’n 10 miljoen euro extra beschikbaar.

 

Met deze ophoging is voorlopig de continuïteit van deze pot waaruit leningen verstrekt worden gewaarborgd. De Provincie heeft nu in totaal zo’n 84 miljoen euro ter beschikking gesteld. Daan Prevoo, gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid, verwacht dat dit niet de laatste verhoging is: ”De Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis is een regelrecht succes. Er zijn inmiddels 7.000 leningen verstrekt, wat betekent dat verduurzaming en toekomstgericht verbouwen bij de Limburgers écht tussen de oren zit. Ik verwacht dan ook nog veel meer aanvragen de komende tijd.”

 

Meer informatie

Behalve de ophoging is de regeling ook iets aangepast: Limburgers die meedoen met collectieve zonne- energie projecten kunnen ook gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.

 

Via www.limburg.nl/duurzaamthuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders meer informatie lezen over de regeling en tevens de lening aanvragen.

 

Bron Provincie Limburg

6 november 2017