Garanties Driessen Bouwbedrijf BV 

Driessen Bouwbedrijf is anagesloten bij de organisaties Woningborg Nederland, Bouwgarant en Bouwend Nederland. Klik op de foto's voor meer informatie over de organisaties.

Bouwnieuws 

Nieuwe subsidie voor energiebesparing in sociale huursector STEP

 

Minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken.....

Nieuwe subsidie voor energiebesparing in sociale huursector STEP 

Minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt daarvoor een subsidiebedrag beschikbaar van € 400 miljoen. De Stimuleringsregeling energieprestatie Huursector (STEP) komt voort uit het Energieakkoord. De regeling en de voorwaarden zijn vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Om in aanmerking te komen voor STEP, investeert de verhuurder van een woning in energiebesparende maatregelen. De energiebesparing moet een verbetering opleveren van het energielabel van ten minste drie stappen. Voor een woningcorporatie geldt daarbij dat de woning minimaal energielabel B bereikt, voor andere verhuurders geldt dat de woning na renovatie minimaal energielabel C heeft. De genoemde energielabels na renovatie sluiten aan bij het Convenant Energiebesparing huursector.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Vanaf 1 juli staat op de webpagina STEP ook de link naar het eLoket voor het aanvragen van subsidie.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie Huursector uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Meer informatie is beschikbaar op www.rvo.nl/step

 

Bron: www.rvo.nl

Beter na-isoleren met de online renovatiewijzer 

Veel bewonersr betalen onnodig veel aan energie voor het verwarmen van hun matig of niet geïsoleerde woning. Zoals onderzoek uitwijst, zal de ene aanpak meer bespraren dan de andere. Niet alleen het te isoleren bouwdeel is daarbij van belang , maar ook de keuze van isolatie.

 

Met de online Renovatiewijzer kunt U zelf voor Uw woning uitrekenen wat de beste isolatiemaatregelen zijn.

 

Isover Renovatiewijzer:

- bereken de energiebesparing

- vergelijk investeringskosten

- bepaal het energielabel

 

renovatiewijzer

Zonnepanelen prima investering 

Je eigen energie opwekken is simpelweg het goedkoopst. Niet voor niets bepalen zonne- en PV-panelen steeds nadrukkelijker het straatbeeld. Bovendien leveren ze een bijdrage aan een schoner milieu. Kortom louter voordelen en dus pure winst.

 

Veel huishoudens worden geconfronteerd met een verontrustende stijging van de energienota. Deze stijging kan echter worden omgezet in een imposante, structurele daling door plaatsing van zonne- of PV-panelen (photovoltaïsch). Immers de investering is eenmalig terwijl de kostenbesparing elk jaar terugkomt. U wekt Uw eigen energie op en levert dat wat U niet nodig heeft terug aan het net. Met een handige app op Uw smartphone bent U altijd op de hoogte van Uw energiestatus.

 

De panelen leveren 365 dagen per jaar energie, ook als het bewolkt is en in de winter. Ze zijn bovendien onderhoudsvrij, dus U heeft er geen omkijken naar. Tel daarbij op het wegvallen van de energiebelasting en de waardevermeerdering can Uw huis en de keuze is gauw gemaakt. Een prima investering

 

Driessen Bouwbedrijf levert en plaatst zonnepanelen, dus bent U voornemens zonnepanelen aan te schaffen, neem dan contact met ons op en wij zullen U een offerte doen toekomen voor het leveren en plaatsen ervan.

Terugvragen BTW op zonnepanelen 

Enige tijd geleden is het dankzij nieuwe Europese regelgeving mogelijk geworden voor particulieren om de BTW terug te vorderen op recent geplaatste zonne-energie installaties. Dit voordeel kan oplopen tot 21% op een installatie en is daarmee een mooie stimulans voor de particuliere solar markt. Op de site van de belastingdienst vind u een document met veel gestelde vragen over de teruggaaf van BTW op zonnepanelen. In dit document legt de Belastingdienst precies uit wanneer en hoe de BTW op zonnepanelen door de klant terug gevraagd kan worden. U kunt het document vinden via deze link >

Hieronder een korte samenvatting van wat dit voor u als klant kan betekenen.

 

Installaties van na 20 juni kunnen de BTW terugvragen

Leidend hierbij is de factuurdatum. Wanneer u na 20 juni 2013 de eerste factuur heeft ontvangen voor uw installatie, of wanneer u dit jaar nog zonnepanelen gaat plaatsen dan kunt u de BTW terugvragen. U heeft hiervoor alleen de factuur en een BTW nummer nodig.

 

Er is nog geen wettelijk bindende uitspraak van de staatssecretaris over gevallen waarbij de 1e factuur voor 20 juni is ontvangen maar de 2e of 3e factuur na deze datum. In dit geval raden wij u aan zich toch aan te melden bij de Belastingdienst zodat u kans blijft maken op teruggaaf. Uiteraard kunnen wij hier geen garantie op geven aangezien de uitspraak in dit specifieke geval in handen is van de politiek.

 

Geen administratieve verplichtingen

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om vrijstelling voor administratieve verplichtingen aan te vragen. Dit kan zelfs direct bij het terugvragen van de BTW. U hoeft dan geen BTW aangifte meer te doen en heeft er verder geen omkijken naar. Vrijstelling is mogelijk zodra het saldo van het BTW bedrag over een kalenderjaar €1.345,- of minder is. In de praktijk zullen particuliere eigenaren van zonnepanelen deze grens niet bereiken.

 

Hoe werkt het?

1) U vraagt een BTW nummer aan bij de Belastingdienst (aanmelden bij de KVK is niet nodig).

2) De belastingdienst registreert u als ondernemer, u ontvangt hiervan bevestiging.

3) U ontvangt een aangiftebiljet van de Belastingdienst.

4) U vraagt de BTW terug.

5) U vraagt direct vrijstelling voor administratieve verplichtingen voor het volgend jaar aan.

6) U krijgt de BTW terug en hoeft daarna geen aangifte meer te doen bij toegekende vrijstelling.

 

Tijdelijke regeling

Deze regeling levert u een flinke korting op wanneer u zonnepanelen gaat plaatsen. Momenteel wacht de Belastingdienst op een aanpassing in de BTW regels vanuit Europa. Het is momenteel onbekend hoe lang dit zal duren.

Ons advies is daarom nu gebruik te maken van dit voordeel, nu het nog kan.

 

Zoals gezegd vindt u meer gedetailleerde informatie in het document van de Rijksoverheid dat te vinden is via de link bovenaan deze mail.

Nieuw garantieproduct voor nieuwbouw 

Als u een nieuwbouwwoning koopt of laat bouwen, moet de bouw natuurlijk vlekkeloos verlopen. En na oplevering wilt u garantie hebben op uw woning. Specifiek voor nieuwbouw heeft BouwGarant een nieuw garantieproduct ontwikkeld: de Nieuwbouwgarantie.

 

Hiermee heeft u de zekerheid dat de woning wordt afgebouwd als het bouwbedrijf tijdens de bouw failliet gaat. De nieuwbouwgarantie kent een uitgebreide schaderegeling van maximaal 10 jaar. Dit is een grote stap die beantwoordt aan de toenemende vraag naar zekerheden en garanties uit de markt.

 

Woont u al in de woning en heeft u klachten of gebreken geconstateerd? Ook dan biedt de Nieuwbouwgarantie, onder bepaalde voorwaarden, de zekerheid dat deze worden opgelost.

 

lees hier verder

Maak uw huis tochtvrij 

Tot nu toe heeft de winter zich nog niet echt laten zien. Voordat het straks écht koud wordt, is het echter verstandig om na te gaan of uw huis tochtvrij is. Dat geeft u niet alleen meer comfort, maar het is ook beter voor het energieverbruik.

 

U kunt uw huis eenvoudig zelf tochtvrij maken door naden en kieren te dichten met tochtstrips, tochtband of ander materiaal. Blijf uw woning wel goed ventileren, zodat er altijd aanvoer is van verse lucht. Zo voorkomt u gezondheidsklachten.

 

Om die reden moeten de kieren onder de deuren binnenshuis ook altijd open blijven. Meer informatie over het tochtvrij maken en de materialen die u daarbij nodig heeft en een handige instructievideo, vindt u op www.milieucentraal.nl.

 

Hier kunt u ook alles lezen over het isoleren van uw huis.